Program Moje Ciepło

Od 2022 roku dostępny będzie nowy program dopłat. Stworzony z myślą o dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach, ma być zachętą do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania. Moje Ciepło to projekt, który przyjęty został przez Zarząd NFOŚiGW już 9 sierpnia 2021 roku, niemniej jednak dopiero niedawno został on zaakceptowany przez Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego, nowy europejski instrument wspierania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej.

Moje Ciepło – dla kogo?

Jest to program skierowany dla osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli (odbiorców końcowych) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dodatkowo, z programu mogą skorzystać również osoby, które mają już pompę ciepła. Będzie istniała możliwość uzyskania refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych od dnia 1 stycznia 2021 roku. Nie jest to zatem program dla osób, które chcą wymienić pompę ciepła w starszych budynkach. Dla takich osób dostępny jest program “Czyste Powietrze”.

Jak wysokie dofinansowanie z programu Moje Ciepło?

Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od zastosowanej pompy ciepła. Budżet całego programu wynosi 600 mln złotych pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego, maksymalna dopłata będzie wynosić 21 000 zł w wypadku pomp gruntowych, a w wypadku pomp powietrznych – 7 000 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Dopłata uzyskana w ramach programu nie może przekroczyć 30 proc. kosztów całej inwestycji. Program dotyczy również wyłącznie nowych budynków o podwyższonym standardzie energetycznym. Aktualnie nowe domy jednorodzinne mogą mieć zapotrzebowanie na energię nieodnawialną na poziomie 70 kEh/m2 na rok, natomiast w pierwszym roku funkcjonowania nowego programu na dopłaty mogą liczyć budynki na poziomie maksymalnie 63 kWh/m2 na rok, natomiast w kolejnych latach – maksymalnie 55 kWh/m2.

Od kiedy rusza program Moje Ciepło?

Program ma ruszyć w pierwszym lub w drugim kwartale 2022, niemniej jednak dokładna data rozpoczęcia naboru wniosków o dopłaty nie jest jeszcze znana. Więcej informacji na temat programu dopłat znajduje się na https://www.gov.pl/web/arimr/beda-doplaty-do-pomp-ciepla.

/
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy