Ile prądu zużywa pompa ciepła?

Koszty związane z eksploatacją pomp ciepła są uzależnione od rodzaju wybranego urządzenia. Aby mieć pewność, że system będzie jak najbardziej oszczędny, warto inwestować w sprawdzone urządzenia topowych producentów, np. pompy ciepła Panasonic. Chcesz dowiedzieć się, ile prądu zużywa pompa ciepła? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Eksploatacja pomp ciepła – od czego uzależnione są koszty?

Inwestycja w pompę ciepła to dobra decyzja, szczególnie pod względem kosztów ogrzewania wody i pomieszczeń. Aby mieć pewność, że pompa nie generuje nadmiernych wydatków, należy dopasować jej moc do zapotrzebowania cieplnego budynku. Wszystkie koszty eksploatacji nowoczesnych pomp ciepła są uzależnione od kilku parametrów:

 • koszty paliwa – w tym przypadku energii elektrycznej,
 • koszty cyklicznych przeglądów,
 • koszty napraw – ceny części zamiennych.

W przypadku nowoczesnych pomp ciepła ogromne znaczenie ma klasa zastosowanych podzespołów. Im mniejsze ryzyko usterek, tym niższe koszty eksploatacji. Co więcej, całkowite wydatki związane z pracą pompy ciepła w domu są zależne od współczynnika COP. To wartość parametru temperaturowego na wymienniku, gdzie pracę wykonuje sprężarka.

Ciekawostka! Podniesienie temperatury pracy pompy ciepła o 1 stopnień Celsjusza powoduje wzrost kosztów eksploatacji o około 2-3%.

Jak obliczyć czas zwrotu inwestycji w pompę ciepła?

Inwestycja w nowoczesne źródła ogrzewania nieruchomości może być kosztowna. Nowoczesne pompy ciepła wraz z montażem to wydatek nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mimo to warto zdecydować się na taki system grzewczy, szczególnie w połączeniu z systemem fotowoltaiki przydomowej.

Oszacowanie zwrotu inwestycji w pompę ciepła wymaga dokładnego ustalenia:

 • nakładów inwestycyjnych,
 • kosztów eksploatacji,
 • kosztów serwisu,
 • ilości środków pozyskanych w ramach dotacji.

A więc jak obliczyć czas zwrotu zakupu i montażu pompy ciepła? Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy uwzględnia okres zwrotu w latach, natomiast drugi średnią stopę zwrotu o wartości procentowej.

Dla przykładu: Koszt montażu i zakupu kompletnego osprzętu pompy ciepła dla domu wynosi 40 tys. złotych. Jeśli roczny koszt eksploatacji wynosi 3000 złotych, a obecne źródło ciepła w domu generowało wydatki na poziomie 6000 złotych, oszczędności w skali roku to 3000 złotych. To oznacza, że okres zwrotu inwestycji w pompę ciepła wynosi: 40 000/3000 = 13,(3), czyli nieco ponad 13 lat.

Alternatywnie można policzyć średni procent zwrotu inwestycji w pompę ciepła Panasonic. Przy założeniu, że roczne koszty eksploatacji to 3000 złotych, można stwierdzić, że średnia stopa zwrotu wynosi: 3000/40 000 = 7,5%.

Warto również zauważyć, że przy wymianie nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła możemy również skorzystać z dotacji. Zakładając, że koszt montażu zestawu pompy ciepła wynosi 40 000 zł to z programu Czyste powietrze możemy otrzymać 20 100 zł dofinansowania. Co oznacza, że rzeczywiste koszty inwestycyjne kształtują się na poziomie 19 900 zł. W tym przypadku zwrot inwestycji w pompę ciepła wynosi: 19 900/3000=6,63, czyli nieco ponad 6,5 roku.

Ile energii elektrycznej zużywa pompa ciepła?

W trakcie obliczania zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła warto wziąć pod uwagę współczynnik COP. Im wyższy ten wskaźnik, tym mniejsze zużycie prądu. Jak to możliwe? Otóż wysokie wskazania COP umożliwiają pompie wytworzenie więcej energii cieplnej przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

Dokładne zużycie kW/h na rok jest uzależnione od klimatu panującego na zewnątrz oraz temperatur ustawionych na urządzeniu grzewczym. Na całkowite koszty wpływa też rodzaj wentylacji budynku. Przykładowo: rekuperacja mechaniczna z odzyskiem ciepła gwarantuje mniejsze zużycie prądu i poziom wyeksploatowania pompy ciepła.

Przykładowo: roczne zapotrzebowanie na energię grzewczą domu o powierzchni ok. 150 m2 wynosi nieco ponad 8000 kWh. Dla współczynnika efektywności COP wynoszącego 4 pobrana jedno kilowatogodzina z sieci energetycznej wystarczy na wytworzenie aż 4 kWh energii grzewczej. To oznacza, że w skali roku pompa ciepła zużycie ok. 2000 kWh, co przy stawkach za prąd na poziomie 1,00 zł/kWh daje koszty na poziomie ok. 2000 złotych.

Koszt pełnego cyklu eksploatacji pompy ciepła, czyli NPV

Dla podsumowania, warto też przedstawić sposób obliczania kosztów eksploatacji pompy ciepła w pełnym cyklu. Do tego trzeba wykorzystać kilka informacji o wydatkach związanych z takimi elementami, jak:

 • montaż pompy ciepła,
 • prace termomodernizacyjne,
 • roczne koszty utrzymania pompy,
 • pobór prądu w skali roku,
 • koszty utylizacji.

Zakładając, że stopa dyskontowa wynosi 7%, a średnie NPV dla pełnego cyklu wynosi niecałe 80 tys. złotych, można stwierdzić, że roczne koszty będą oscylować w granicy 5000 złotych.

Czy warto inwestować w pompy ciepła Panasonic? Zdecydowanie tak! Najważniejsze jest to, aby dopasować moc grzewczą urządzenia do zapotrzebowania grzewczego nieruchomości. Tylko wtedy można zmaksymalizować efektywność pracy pompy ciepła z minimum kosztów eksploatacyjnych.

/
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy