Dofinansowanie do pompy ciepła w Opolu

Dofinansowanie do pompy ciepła w 2023 roku

 

Jeżeli zastanawiasz się nad źródłem ogrzewania w Twoim nowym domu lub nad wymianą starego pieca na pompę ciepła, możesz skorzystać z licznych rządowych lub regionalnych dofinansowań w tym także ulg podatkowych. Dzięki takim programom jak czyste powietrze, czy ulga termomodernizacyjna przejście na ekologiczne ogrzewanie jest łatwiejsze i jednocześnie znacząco obniża koszt inwestycji.

 

Dla kogo?

 

 • Właściciele domów jedno i wielorodzinnych,
 • Właściciele mieszkań
 • Przedsiębiorcy,
 • Spółki,
 • Rolnicy,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

 

Dofinansowania do pompy ciepła, to nie tylko dotacje, ale również preferencyjne pożyczki, leasingi i inne formy finansowania.

Poproś o darmową
konsultację i dowiedz
się więcej o dotacjach

Dofinansowanie do pompy ciepła – jakie są możliwości pozyskania środków?

 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z możliwości, które dają rządowe i regionalne dotacje na wymianę starego pieca na nowoczesną i ekologiczną pompę ciepła. Warto również pamiętać, że dotacje i ulgi nie są skierowane tylko do odbiorców, którzy mają nowe domy, a również do osób chcących zmodernizować sposób w jaki ogrzewają swój dom oraz wodę grzewczą.

 

Żeby uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła, należy złożyć wniosek do wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW). Wszystkie, niezbędne formularze, wykaz załączników oraz pomoc w wybraniu odpowiedniej dotacji można otrzymać kontaktując się z naszym ekspertem.

dofinansowanie do pompy ciepła - czyste powietrze

Czyste
Powietrze

 

Jest to  program skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W zależności od spełniania warunków możesz liczyć na dofinansowanie w wysokości od 3000 zł do nawet 27 000 zł.

dofinansowanie do pompy ciepła - ulga podatkowa

Ulga
termomodernizacyjna

 

W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnikom, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych przysługuje odliczenie od podatku. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

dofinansowanie do pompy ciepła stop smog

Program
Stop Smog

 

Program Stop Smog wspiera wymianę lub likwidację nieefektywnych źródeł ciepła i przede wszystkim termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Wartość dofinansowania to nawet 70% poniesionych kosztów.

dofinansowanie do pompy ciepła agroenergia

Program
Agroenergia

 

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Jest to dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych do pomp ciepła (od 10kW do 50kW) oraz pomp ciepła z fotowoltaiką.

Umów się
z naszym ekspertem
na darmową konsultację

Dofinansowanie do pompy ciepła – dowiedz się więcej

Dofinansowanie do pompy ciepła a program Czyste Powietrze – warunki uczestnictwa w programie

Ubieganie się o dofinansowanie na pompę ciepła to dobry pomysł, szczególnie jeśli dopiero planujesz wymianę źródła ciepła w swojej nieruchomości. W ramach zaproponowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparcia finansowego, na zakup i montaż pompy ciepła, można otrzymać nawet do 100% pokrycia kosztów inwestycji na wymianę źródło ciepła na pompę ciepła, w zależności od progu dochodowego jaki spełniamy.  

Jakie są warunki programu Czyste Powietrze 2023, które trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie na pompę ciepła? Zgodnie z wymogami programu NFOŚiGW beneficjentów dzielimy na trzy grupy:

 1. Podstawowy poziom dofinansowania
  Beneficjenci z rocznym dochodem do 135 tys. złotych,

 

 1. Podwyższony poziom dofinansowania
  Beneficjenci z przeciętnym dochodem miesięcznym nie większym niż 1894 złote netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 złotych netto dla gospodarstw jednoosobowych,

 

 1. Najwyższy poziom dofinansowania
  gospodarstwa domowe, gdzie przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi 1090 złotych w gospodarstwach wieloosobowych oraz 1526 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Najwyższy poziom dofinansowania pozwala nam, w ramach programu Czyste Powietrze 2023, otrzymać dofinansowanie pokrywające nawet 100% kosztów poniesionych w ramach inwestycji w pompę ciepła dla domu oraz możemy skorzystać z prefinansowania.

Jaka jest kwota dofinansowania na pompę ciepła w 2023 roku? Program Czyste Powietrze

Jeśli chodzi o kwoty dofinansowania do pompy ciepła powietrze-woda dla budynku ogrzewanego kotłem na paliwo stałe, beneficjenci mogą otrzymać kwotę rzędu nawet do 35 200 złotych. Poniżej przedstawiamy kwoty dofinansowania na pompę ciepła oraz czynniki, które wpływają na jej wysokość.

 1. Pompy ciepła powietrze-woda.

W tym przypadku maksymalna kwota dotacji wynosi od 40% do 70% wartości inwestycji. To oznacza, że kwota dofinansowania to średnio od 12 600 do 31 500 złotych.

 1. Pompy powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.

Na takie urządzenia beneficjenci programu mogą liczyć na dopłatę w wysokości od 19 400 do 35 200 złotych.

 1. Pompa ciepła powietrze-powietrze.

Tutaj kwota dofinansowania na pompę ciepła jest najniższa i zaczyna się od 4400 złotych, a kończy na kwocie 11100 złotych.

Należy pamiętać o tym, że wysokość dofinansowania jest uzależniona od poziomu dofinansowania oraz kosztów inwestycyjnych.

Dofinansowanie do pompy ciepła – ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od podatku kosztów poniesionych na rozwiązania takie jak pompy ciepła. Podstawowym warunkiem jest posiadanie faktur potwierdzających wydatkowanie środków finansowych na poszczególne działania. Jeżeli koszty okazałyby się wyższe niż uzyskane w danym roku dochody, istnieje możliwość rozliczenia ich w kolejnych latach. Maksymalny okres rozliczania środków wynosi 6 lat, licząc od roku, w którym poniesiono pierwszy koszt.

Najważniejsze warunki programu:

 • Odliczenie od podatku kosztów związanych z inwestycjami w pompy ciepła.
 • Możliwość rozliczenia kosztów w ciągu 6 lat.
 • Maksymalna kwota do odliczenia to 53 000 zł na wszystkie działania w budynkach własności podatnika.
 • W przypadku małżeństw kwota ta może być podwojona.
 • Maksymalna kwota zwrotu to 16 960 zł.

Dofinansowanie do pompy ciepła – program Stop Smog

Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Jest realizowany przez gminy. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

Założenia programu i warunki uczestnictwa:

 • Wsparcie dla wymiany lub likwidacji źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
 • Forma wsparcia to dotacja.
 • Dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania.
 • Dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania.
 • Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku nie może przekroczyć 53 000 zł.

Dofinansowanie do pompy ciepła – program Agroenergia

Program AgroEnergia 2021-2023 to dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dedykowane dla rolników. Program rządowy dysponuje budżetem 200 mln zł. Beneficjentami, którym przysługuje dotacja na fotowoltaikę, są rolnicy, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, posiadający użytki rolne o pow. od 1 ha do 300 ha.

Na temat tego programu warto wiedzieć:

 • Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla rolników o mocy powyżej 10 kW do 50 kW.
 • Budżet programu wynosi 200 mln zł.
 • Beneficjentami są rolnicy, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, posiadający użytki rolne o pow. od 1 ha do 300 ha.
 • Wysokość dotacji zależy od wielkości instalacji. Dla instalacji o mocy 10-30 kW dofinansowanie wynosi 15 000 zł, a dla instalacji o mocy 30-50 kW dofinansowanie wynosi 25 000 zł.
 • Dodatkowe 10 000 zł dotacji za połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną.

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy